Stoppen met roken

Wat zijn jouw rookmomenten?
30 jan 2019

Wat zijn jouw rookmomenten?

//
Comments0

Wat zijn jouw rookmomenten? Een terugval komt in de praktijk nog erg vaak voor. In deze blog wordt uitgelegd hoe een terugval voorkomen kan worden. Stoppen met roken brengt namelijk erg veel emoties met zich mee. Deze emoties kunnen getemperd worden.

Waardoor steek je een sigaret op?

Uit ervaring blijkt dat mensen die proberen te stoppen met roken niet een constante behoeften hebben om een sigaret op te steken. Het werkt slechts met vlagen. Dat is een handig gegeven omdat het jou mogelijkehden biedt om uit te zoeken wat momenten zijn die jouw behoefte aan een sigaret aanwakkeren. Wanneer je deze momenten herkent, kun je daarop inspelen. Zo kun je eenvoudige stappen ondernemen om ervoor te zorgen dat de verleiding niet zo groot wordt of zelfs helemaal wegblijft.

Tip

De zin om te roken ontstaat vaak op momenten van onrust. Er is iets aan de hand wat je niet wilt. Of er is een gemis aan datgene wat je wel wilt. Let op deze momenten en leer jouw rookimpulsen daarin te herkennen.

Hoe werkt een terugval?

Rookimpulsen duiden bijna altijd op een onvervuld verlangen. In plaats van dat onvervulde gevoel toe te laten, te erkennen en te accepteren dat het er is, grijp je instinctief naar een sigaret.

Terwijl het eten staat te sudderen op het fornuis maak je nog even gebruik van je tijd om een verjaardsagskaart te schrijven voor je neef. Hij is morgen jarig en als je de kaart nu schrijft, kan deze nog net op tijd met de post mee. Ineens word je onderbroken doordat je ziet dat je saus overkoot. Je moet stoppen met het schrijven van de kaart en het hele fornuis schoonmaken. Dat kost veel tijd en nu moet je je haasten om de kaart nog op tijd te kunnen posten. Die haast zit je niet lekker. Zodra je weer aan tafel zit met de kaart en de pen in je hand, steek je een sigaret op.

Bepaal jouw rookmomenten

Misschien is het moeilijk om direct te bedenken wat in jouw geval een typisch terugvalmoment is. Dit kan lastig zijn omdat het een impulsief proces is en omdat de aanleiding in heel kleine, dagelijkse akkefietjes kan liggen. Toch is het essentieel dat je hier wel even over nadenkt. Op deze manier kun je het bewustzijn aanzwengelen en dat is een eerste stap in het stees beter leren herkennen van de momenten. Bekijk de momenten afzonderlijk van elkaar en probeer te ontdekken waardoor jouw behoefte elke keer ontstaat.

Wat zijn jouw rookmomenten? Laat een reactie achter

Geef een reactie